About Us

NobiNails.com allow you to find nails jobs in Chicago and surrounding suburbs. Easily search and filter and view nail salons on a map. See which nail salons is best for you and message the owner directly.

Nobi Nails allows owners to buy and sell salons with detail listings and location search.

NobiNails.com cho phép khách hàng tìm việc làm ở Chicago và các vùng ngoại ô xung quanh. Dễ dàng tìm kiếm, lọc và xem tiệm nail trên bản đồ. Xem tiệm nail nào phù hợp nhất với bạn và nhắn tin trực tiếp cho chủ tiệm.

Nobi Nails cho phép chủ sở hữu mua và bán tiệm với danh sách chi tiết và tìm kiếm địa điểm.