Cần thợ nail full time hoặc - Vogue Nail Lounge

Schaumburg Road, Schaumburg, Cook County, Illinois, United States
Khu: Trắng
Bao Lương Thấp: $1,800
Bao Lương Cao: $3,000
Ăn Chia: 60/40

Cần thợ nail full time hoặc part time. Tiệm giá cao, tip (ít nhất 20%), khu mỹ trắng, không khí vui vẻ, bao lương hoặc ăn chia

có kinh nghiệm làm việc và biết tiếng anh căn bản

Bao lương từ $1800-$3000/ 2 tuần theo tay nghề , trên sẽ ăn chia 6/4

Vogue Nail Lounge
Schaumburg IL

Vui lòng liên lac:
Kevin 7735697316
Vui lòng text nếu ko bắt phone.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.