Tiệm em đang cần thợ - Lavish Nails

East Main Street, Carbondale, Jackson County, Illinois, United States
Khu: Trắng
Biết Làm: Bột, Tất Cả

Tiệm em đang cần thợ biết làm bột hoặc biết làm hết càng tốt. Tiệm income cao. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề. Chổ làm thoải mái. Anh,chị em nào muốn làm xa, danh giùm tiền thì xin liên hệ em hoặc nhắn tin em 314-319-4018

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.